“Communiceren is mijn grootste verlangen, meer nog dan kunst maken” Met die woorden zei de Vlaams-Marokkaanse Sidi Larbi Cherkaoui in 2010 niet alleen iets over zijn drijfveer als danskunstenaar, maar ook over de thematiek van BABEL (words). Deze met twee Lawrence Olivier Awards bekroonde voorstelling vormt het sluitstuk van een drieluik over de zoektocht van de mens naar zijn heil en is vandaag misschien nog wel actueler dan vijf jaar geleden. Stonden in in deel een en twee religieus fanatisme en het concept van een verlosser centraal; in deel drie gaat het over de verdeeldheid van de wereldbevolking, in taal, in naties, stammen en geloven. Volgens het Oudtestamentische verhaal over de Toren van Babel werd deze verdeeldheid opzettelijk door God geschapen, als straf voor menselijke hoogmoed. Zelf kiest de internationaal gevierde Cherkaoui ervoor die verdeeldheid, onze verschillen, als verrijking te zien, als oneindige uitbreiding van onze talenten en mogelijkheden. Tegelijk sluit hij zijn ogen niet voor de ellende die in de wereld heerst als gevolg van onverdraagzaamheid.

31 jan 2017 Utrecht, Stadsschouwburg Utrecht